Akademia Sportu i Karate w Warszawie, jako członek Polskiego Związku Karate Tradycyjnego jest zobowiązana dbać o poziom wyszkolenia swoich członków i instruktorów,cyklicznie organizując szkolenia i kursy. Bierzemy również udział w szkoleniach i eventach organizowanych przez WTKF (World Traditional Karate Federiation) oraz PZKT, m in. Najlepszym ośrodku do Sztuk i Sportów Walki DOJOSTARA WIEŚ.

Nabór do Kadry Klubu Dzieci '2020

Sep 2019
Szkolenia

Zapraszmy do zgłoszenia się do KK

Czytaj więcej...

Zgrupowanie treningowe w Dojo Stara wieś - ZAPISY!!!

Sep 2019
Szkolenia

Zapraszamy do zapisów na zgrupowanie

Czytaj więcej...

Program Sportowy Talent '2019

Sep 2019
Szkolenia

Bezpłatne zajęcia finansowane z MSiT dla dzieci w wieku szkolnym

Czytaj więcej...

Program Rodzina PRO-ACTIV 2019

Sep 2019
Szkolenia

Bezpłatny program dla Rodzin realizowany przy wsparciu finansowym MSiT

Czytaj więcej...